De Vijf-er
Home>Groepen>Leerlingenraad de Vijf-er

Leerlingenraad de Vijf-er

donderdag 29 maart 2018

Leerlingenraad de Vijf-er

De derde vergadering van de leerlingenraad heeft plaats gevonden. Deze keer onder het voorzitterschap van Quentin.
Op onze agenda stond het bespreken van de Daily Mile.
De vraag was of deze in elke groep al drie keer per week gelopen wordt.
Dat blijkt in bijna alle groepen zo te zijn. Het gaat dus de goede kant op.

Ook is de voortgang van de twee nieuwe speerpunten besproken.
1 De grasvelden waarop gespeeld kan worden naast school wil de leerlingenraad   verbeterd  hebben.
2 De Wc’s op school moeten schoner.

 Hoe ver zijn we hiermee:
1 De brief naar de gemeente is uitgegaan. Meteen daarop is reactie gekomen en ze zijn al op school geweest om dit te bespreken met de leerlingen. Ook zijn er twee heren van het Deventer Groenbedrijf komen kijken naar de velden. Voor de zomervakantie worden alle velden opnieuw ingezaaid. De leerlingen van de raad mogen borden uitzoeken die bij de omheining geplaatst gaan worden, zodat het gras alle tijd heeft om te groeien.

Aanvullend nieuws hierover kregen we van meester Huub.
Het bouwen van de huizen in onze wijk is bijna klaar. Daarna wordt het buitenterrein opnieuw ingericht. De leerlingenraad wordt betrokken bij deze herinrichting.
De volgende stap is het verzamelen van nieuwe ideeën hiervoor.

2 Ook zijn we aan de slag gegaan met het Wc-probleem.
Het volgende is afgesproken:
Alle leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes en schoon houden van hun Wc. We spreken elkaar er op aan als het vies achtergelaten word.
Per klas of leerjaar ben je verantwoordelijk voor twee Wc’s (meisjes-jongens). Er wordt in elke klas een Wc-chef aangesteld die controleert of de Wc’s schoon en netjes zijn. Er kunnen stickers per klas verdiend worden en de klas of het leerjaar die het hele jaar door de meeste stickers heeft verdiend wordt beloond.
Meester Huub stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. We gaan nu aan de slag met de uitwerking van het beloning systeem en de invoering van dit plan.

De leerlingenraad van de Vijf-er heeft hard gewerkt zoals u ziet.

We houden u op de hoogte.