De Vijf-er
Home>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op onze school is overeenkomstig de Wet op het Basisonderwijs (W.B.O.) een medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. bestaat uit 8 leden. Dat zijn 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers van het team leerkrachten.

De M.R. weet zich gebonden aan een Medezeggenschapsregelement. De M.R. is bevoegd om in een aantal zaken advies te geven en in andere zaken is goedkeuring vereist. Zaken waarvoor de MR haar instemming dient te verlenen zijn bijvoorbeeld de inzet van de formatie, het schoolbudget, de begroting, het schoolplan, het strategisch beleidsplan. De M.R. vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een adviserende rol.

Het schoolbestuur stelt de medezeggenschapsraad twee keer per jaar in de gelegenheid om met haar te vergaderen. Dit gebeurt in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin zitten afvaardigingen van alle (onder ons bestuur Quo Vadis vallende) medezeggenschapsraden. In de G.M.R. komen met name ‘schooloverstijgende’ zaken aan de orde.

Voor MR-zaken kunt u mailen naar oudersMRdevijf-er@stichtingquovadis.nl.

Leden van de MR

Documenten en notulen van de MR

2018:
Jaarplan 2018-2019
Jaarverslag 2017 2018

MR notulen 13-12-2018
MR notulen 16-10 2018
MR notulen 13-09-2018
MR notulen 03-07-2018
MR notulen 05-04-2018
MR notulen 13-02-2018

2017:
Jaarplan 2017-2018
Jaarverslag 2016 – 2017

MR notulen 07-12-2017
MR notulen 14-09-2017
MR notulen 22-06-2017
MR notulen 06-04-2017
MR notulen 09-02-2017

2016:
Jaarplan 2016 – 2017
Jaarverslag 2015 – 2016

MR Notulen 01-12 2016
MR Notulen 27-10-2016
MR Notulen 08-09-2016
MR Notulen 11-02-2016

2015:
MR Notulen 24-08-2015
MR Notulen 25-06-2015
MR Notulen 28-05-2015
MR Notulen 26-03-2015
MR Notulen 22-01-2015