Nieuwe ouders

Het aannamebeleid

 

Katholieke basisschool de Vijf-er heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, met welke levensbeschouwing dan ook. Voorwaarde is wel dat de doelstellingen van de school door leerlingen en hun ouders worden gerespecteerd. Dit betekent dat op onze school leerlingen met verschillende culturele en godsdienstige achtergronden zitten. Wanneer u uw handtekening zet onder het inschrijfformulier van de school, geeft u daarmee tevens uw toestemming voor het zo nodig inschakelen van deskundige hulp van buitenaf. Dit zal overigens ten allen tijde niet eerder dan na overleg met u gebeuren.

 

 

School

 

Instromen


Op onze school is het echter gebruikelijk uw kind te laten instromen op de dag nadat het vier jaar is geworden. De leerlingen die in juni, juli en augustus jarig zijn, worden direct na de zomer vakantie geplaatst. De leerlingen die in december jarig zijn, worden in januari geplaatst.

 

Als kinderen vier jaar worden

 

Wij kunnen ons voorstellen dat hele dagen voor sommige leerlingen die net vier jaar zijn geworden een zware belasting is. Daarom kan in overleg met de leraar worden besloten om alleen de ochtenden naar school te gaan. Voor de duidelijkheid: dit geldt alleen voor de vierjarigen. Voordat de leerlingen vier jaar worden, mogen ze drie hele dagen komen wennen. De leerlingen die na de zomervakantie komen, worden uitgenodigd voor de kennismakingsochtend. De leerlingen krijgen altijd een welkomstkaart thuis gestuurd.

 

Wij vragen u de inschrijving van uw kind die in een volgend schooljaar vier jaar wordt, in de maanden januari of februari te doen. Zo hebben wij een tijdige prognose van de te verwachten leerlingen. Ouders ontvangen van de gemeente een brief waarin zij worden opgeroepen hun kind aan te melden bij een school in hun wijk.

 

Aan-, afmelden en inschrijven

 

Als u als ouder belangstelling heeft voor onze school willen wij u verzoeken om telefonisch contact met ons op te nemen. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding, waarna de voorlopige inschrijving kan plaatsvinden. Wanneer het kind echt op school komt, vindt de definitieve inschrijving plaats. Soms is het nodig om vooraf een intakegesprek te houden, waarbij bijzonderheden worden nagevraagd. Het afmelden in verband met verhuizing bijvoorbeeld, gebeurt door een speciaal formulier zodat leraren, I.B.’er en directie op de hoogte zijn.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren