Oudercommissie

Oudercommissie

 

De oudercommissie bestaat uit ouders die een kind op onze basisschool hebben. Alle groepen zijn door een klassenouder in de oudercommissie vertegenwoordigd.

 

Samenstelling oudercommissie

 

Dagelijks bestuur

 

Voorzitter: Carola Grave
Penningmeester: Jan Pieter IJkema
Secretaris: Ronald Portier

Mailadres: vijf-er@varietas.nl

 

De oudercommissie bestaat uit klassenouders en 4 bouwcoördinatoren. De namen van de klassenouders behorende bij de verschillende groepen zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. De nieuwe samenstelling voor wat betreft klassenouders en bouwcoördinatoren wordt te zijner tijd via de nieuwsbrief bekendgemaakt.

 

Doelen oudercommissie

 

De doelen van de oudercommissie zijn:

 

  • Het bieden van ondersteuning aan activiteiten op school, alsmede het helpen,
    voorbereiden en uitvoeren hiervan.
  • Bespreking van algemene zaken met het schoolteam (dit zijn geen beleidsmatige zaken – hiervoor is de MR – maar de meer dagelijkse en/of praktische zaken).
  • Een extra communicatiekanaal tussen ouders en school.

Ouderbijdrage

 

Om de activiteiten te bekostigen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor het komend schooljaar is vastgesteld op € 25,00 voor het eerste kind, € 15,00 voor het tweede kind en €10,00 voor het derde kind. Voor volgende kinderen wordt geen bijdrage gevraagd.

 

De schoolreisbijdrage is 15,- euro per leerling.

 

Vergaderingen

 

De oudercommissie komt jaarlijks ongeveer acht keer bij elkaar. Daarbij zijn twee teamleden aanwezig. Bij de laatste vergadering van een schooljaar sluit ook de directeur aan. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunt u op deze pagina terugvinden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren