Home>Schoolgids>Aannamebeleid

Toelating van leerlingen

De toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen wordt volgens onderstaand beleid geregeld. Uw kind is bij ons op school welkom als het: de leeftijd van vier jaar heeft bereikt; (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport

Lees verder >