Ouders

Ouders als partners in het onderwijs

Opvoeden gebeurt thuis en ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het kind.

Door goed contact tussen ouders/opvoeders en school ontstaat er een goede wisselwerking tussen de lerende en de opvoedkundige taak van de school en van de ouders. Wij verwachten van ouders dat zij, samen met ons, proberen te zoeken naar de beste manier om hun kind (en onze leerling) zich prettig te laten voelen.

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de leervorderingen van hun kind(eren) onderhouden we regelmatig contact. We bieden jaarlijks in ieder geval vijf contactmomenten aan, waarvan drie verplichte momenten. Lees hier meer over het contact met ouders vanuit onze school.

Ga naar Contact met ouders