Waar onze basisschool voor staat

Basisschool de Vijf-er geeft aan elk kind de gelegenheid zich uit te rusten met kennis en vaardigheden, zodat het als een waardevol mens verder kan gaan in de samenleving, waarvan onze school een afspiegeling probeert te vormen.

Waar onze basisschool voor staat is samengevat in de Vijf-eR:

 1. Respect bieden en ontvangen in relaties
  Respect lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het vaak niet. Het realiseren van goede relaties tussen de kinderen onderling, tussen de leraren/directie onderling en tussen kinderen en volwassenen is ons dagelijkse doel. Dan voelt iedereen zich veilig en vertrouwen wij elkaar. Het wordt zichtbaar doordat wij elkaar helpen. Door tegemoet te komen aan deze belangrijke psychologische voorwaarde stijgt de kans op succesvol leren.
 2. Religieus ontmoeten
  Wij zijn een katholieke basisschool. Dat willen wij graag zijn door in de ontmoeting met andere overtuigingen, kinderen de normen en waarden vanuit de Bijbelse verhalen aan te reiken. Het doel is deze te vertalen naar de dagelijkse actualiteit.
 3. Regels en routines eigen maken
  Om op een grote school als de onze in een optimale leeromgeving te kunnen gedijen, zijn regels en routines nodig. Ze zijn helder en bieden duidelijkheid. Zo ontstaat een klimaat van voorspelbaarheid waarin de kaders een vorm van veiligheid bieden. Structuren ondersteunen het leren en het omgaan met elkaar.
 4. Resultaat op maat, leren door reflecteren
  Wij gaan van het standpunt uit dat ieder kind graag optimaal wil presteren. Dat geldt in de brede zin van het woord: cognitieve, creatieve, emotionele, sociale en sportieve ontwikkeling. Wij accepteren daarin de verschillen tussen kinderen en leraren en wij waarderen hun talenten. Ieder is staat zich een leven lang te ontwikkelen. Door te leren reflecteren krijgen kinderen en volwassenen inzicht in succesvolle en minder succesvolle acties om van daaruit na te denken over volgende leerstappen.
 5. Ruimte bieden
  Last but not least. Elk mens is uniek en heeft behoefte daaraan vorm te geven. Kinderen krijgen gaandeweg meer autonomie en bijbehorende verantwoordelijkheid. Ruimte in leertijd, in leerstijl, in het vormen van je mening en in het ontwikkelen van je talenten.

In deze laatste R komen de voorgaande bij elkaar.

De Vijf-er is groot genoeg om je vinnen te kunnen uitslaan en bereidt je goed voor op grotere wateren!