Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders die een kind op onze basisschool hebben. Alle groepen zijn door een klassenouder in de oudercommissie vertegenwoordigd.

Samenstelling oudercommissie

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Carola Grave
Penningmeester: Sanne Streppel
Secretaris: Sharona de Koning
Mailadres: vijf-er@varietas.nl

Namens het team: Karin Koerhuis en Nicoliene Solen

Doelen oudercommissie

De doelen van de oudercommissie zijn:

  • Het bieden van ondersteuning aan activiteiten op school, alsmede het helpen,
    voorbereiden en uitvoeren hiervan.
  • Bespreking van algemene zaken met het schoolteam (dit zijn geen beleidsmatige zaken – hiervoor is de MR – maar de meer dagelijkse en/of praktische zaken).
  • Een extra communicatiekanaal tussen ouders en school.

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te bekostigen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 40,00.  Met ingang van dit schooljaar zijn de ouder- en schoolreisbijdrage samengevoegd. Het bedrag komt volledig ten goede aan activiteiten voor de kinderen.


Vergaderingen

De oudercommissie komt jaarlijks ongeveer acht keer bij elkaar. Daarbij zijn twee teamleden aanwezig. Bij de laatste vergadering van een schooljaar sluit ook de directeur aan. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunt u op deze pagina terugvinden.