Visie op onderwijs

Onze missie is: Kleurrijk door ontwikkeling

De leerlingen zijn uniek, kleurrijk en energiek. Ieders kwaliteiten en nieuwsgierigheid willen wij versterken en samen groeien in het onderwijs. Wij willen van en met elkaar leren en kennis delen.

Visie op onderwijs

Iedere leerling is van nature nieuwsgierig, een basale voorwaarde om in het leven een onderzoekende, betrokken houding te blijven ontwikkelen. Om als leerling tot ontwikkeling te kunnen komen, zijn er voorwaarden nodig die de betrokkenheid vergroten. De ontwikkeling van een leerling heeft ook te maken met de eigenwaarde van de leerling. Mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelingsproces leidt tot motivatie. Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn zij tot veel in staat. Leerlingen hechten ook belang in het hebben van een eigen keuzevrijheid.

Een rustige school is voor leerlingen een veilige basisschool. Daar maken wij met elkaar – alle leraren en leerlingen - duidelijke afspraken over. Wij gebruiken de Kanjertraining om leerlingen positief over zichzelf en anderen te laten denken. Onze leerlingen leren om grenzen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor wat ze doen. Dit doen wij met respect naar elkaar toe. Juist in contact met elkaar haal je het beste uit je zelf.

Onze onderwijsbasis is op orde, wij werken handelings- en opbrengstgericht. We bereiden onze leerlingen voor op kennis en vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. We bieden maatwerk zodat we elke leerling tot leren brengen, we waarderen en stimuleren hun talenten. We hebben de omslag gemaakt van een lerende cultuur naar een onderzoekende/nieuwsgierige en ontwerpende cultuur, waarbij aandacht is voor het (creatieve)proces met een kwalitatief resultaat. Wij werken ontwikkelingsgericht. De leerlingen zijn mede-eigenaar van het ontwikkelings- en leerproces.

Hoe ziet het onderwijs binnen onze school eruit?
 - De kwaliteit van onze school is een vanzelfsprekendheid: de basiskwaliteit is op orde op onze school. Wij verstaan hieronder om de vakgebieden taal, lezen en rekenen maar evenzo de voorwaarden om zelfstandig te kunnen leren.
- Wij zijn een bruisende/nieuwsgierige school, waarbinnen alle leerlingen, met oog voor hun eigen talent, leren.
 - Onze leerlingen worden voorbereid op de toekomstige maatschappij en hun eigen unieke rol daarin. Ons onderwijs stimuleert een onderzoekende en nieuwsgierige houding, verwondering, het stellen van kritische vragen en samenwerken. Wij zoeken naar de verbinding in de ontwikkeling van ons aanbod in kennis, attitude en vaardigheden, waarbij wij gebruik maken en uitgaan van ieders talenten en kwaliteiten.
- Alle leerlingen worden uitgedaagd, geïnspireerd en geprikkeld door nieuwsgierige leraren. Onze leraren hebben aandacht voor: relatie-competentie-autonomie
- ICT is structureel in de leeromgeving opgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen te blijven optimaliseren en boeiend te houden.
 - Er wordt thematisch gewerkt, waarbij er een integratie is tussen de wereld oriënterende vakken en creatieve vakken, tussen cultuureducatie en wetenschap & techniek.