Gymlessen

Een lichamelijk actieve leerling presteert beter en bewegen draagt bij aan het welbevinden van de leerling. We geven lessen bewegingsonderwijs uit de methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Er is een breed en gevarieerd aanbod opgesteld i.s.m. met Sportbedrijf Deventer. De school doet mee met verschillende sportactiviteiten die worden aangeboden in de gemeente (schoolvoetbal, Koningsspelen, korfbal, etc.). Wij verwijzen hiervoor naar de schoolsportactiviteitenkalender op de website www.sportbedrijfdeventer.nl

  • Leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal in hun ondergoed op eigen gymschoenen (het liefst met klittenband of elastiek en voorzien van naam), deze blijven op school;
  • Leerlingen van de groepen 1 en 2 spelen in principe ook elke dag buiten. De eigen leraar is daarbij aanwezig;
  • Leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 gymmen in de gymzaal op het Andriessenplein;
  • Leerlingen van de groepen 8 gymmen in de gymzaal bij de Polakkers;
  • Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen altijd in sportkleding en dragen altijd gymschoenen.

De gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 worden verzorgd door een vakleerkracht van Sportbedrijf Deventer. Hiervoor worden de verkregen werkdrukgelden ingezet. Wij hopen op deze wijze het bewegingsonderwijs een impuls te geven voor onze leerlingen.