De Vijf-er
Home>Contact>Absentie melden

Absentie melden

U kunt hier uw kind(eren) absent melden. Het is belangrijk dat uw weet in welke klas uw kind zit, omdat het emailadres van de desbetreffende leerkracht hieraan gekoppeld is. De leerkracht krijgt nu een email binnen. Het is verplicht om alle vakken in te vullen.

Naam ouder

Emailadres

Telefoonnummer waar u te bereiken bent

Naam kind

Groep kind

Reden absentie

Opmerkingen