De Vijf-er
Home>Nieuws>Fijn schooljaar gewenst!

Fijn schooljaar gewenst!

zondag 2 september 2018

Fijn schooljaar gewenst!

Bij de aanvang van dit schooljaar zullen wij op maandag starten met het hijsen van de schoolvlag. De
eerste week zal vooral in het teken staan van het opstarten van de verschillende vakgebieden.
Daarnaast is er veel aandacht voor het positief pedagogisch klimaat in de groep. Hierbij maken wij
gebruik van het aanbod dat de Kanjertraining ons biedt.