Home>Groepen>Kanjertraining

Kanjertraining

donderdag 29 augustus 2019

In de eerste weken van het schooljaar besteden wij in alle klassen extra veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Door middel van kennismakingsspelletjes, vertrouwensoefeningen en het vaststellen van regels en afspraken leren leerlingen en leraren elkaar goed kennen en wordt er een veilige sfeer in de klas opgebouwd. Als leidraad hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining.

In de klassen wordt ook gesproken over de Smileyposter. Deze poster geeft twee soorten gedragingen weer. De groene linkerzijde hoe anderen zich voelen als de leerling zichzelf is en rekening houdt met de omgeving. De rode rechterzijde hoe anderen zich voelen als de leerling gedrag vertoont waar de omgeving last van heeft. De oudste leerling van elk gezin krijgt eind deze week of volgende week een ansichtkaart mee naar huis met deze Smileyposter erop en een korte
uitleg erbij.

Om gedrag uit te beelden, maakt de Kanjertraining gebruik van petten in vier kleuren. In de folder kunt u hierover meer informatie vinden. Wij leren de leerlingen dat elke kleur pet zijn eigen kracht heeft. Teveel van het één wordt vervelend, dus een goede balans is belangrijk.