De Vijf-er
Home>Ouders>Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders die een kind op onze basisschool hebben. Alle groepen zijn door een klassenouder in de oudercommissie vertegenwoordigd.

Samenstelling oudercommissie

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Carola Grave
Penningmeester: Jan Pieter IJkema
Secretaris: Ronald Portier

De oudercommissie bestaat uit klassenouders en 4 bouwcoördinatoren. De namen van de klassenouders behorende bij de verschillende groepen zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. De nieuwe samenstelling voor wat betreft klassenouders en bouwcoördinatoren wordt te zijner tijd via de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Doelen oudercommissie

De doelen van de oudercommissie zijn:

– Het bieden van ondersteuning aan activiteiten op school, alsmede het helpen,
voorbereiden en uitvoeren hiervan.
– Bespreking van algemene zaken met het schoolteam (dit zijn geen beleidsmatige zaken – hiervoor is de MR – maar de meer dagelijkse en/of praktische zaken).
– Een extra communicatiekanaal tussen ouders en school.

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te bekostigen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor het komend schooljaar is vastgesteld op € 25,00 voor het eerste kind, € 15,00 voor het tweede kind en €10,00 voor het derde kind. Voor volgende kinderen wordt geen bijdrage gevraagd.

De schoolreisbijdrage is 15,- euro per leerling.

Vergaderingen

De oudercommissie komt jaarlijks ongeveer acht keer bij elkaar. Daarbij zijn twee teamleden aanwezig. Bij de laatste vergadering van een schooljaar sluit ook de directeur aan. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunt u op deze pagina terugvinden.

Documenten en Notulen OC

2018
OC Notulen 08-11-2018.
OC Notulen 29-09-2018
OC Notulen 05-09-2018
OC Notulen 14-02-2018

2017
OC Notulen 22-11-2017
OC notulen 28-10-2017
OC Notulen 20-09-2017
OC Notulen 11-07-2017
OC Notulen 28-03-2017

2016
OC Notulen 27-09-2016
OC Notulen 19-04-2016
OC Notulen 07-03-2016

2015
OC Notulen 09-12-2015

OC Notulen 05-10-2015
OC Notulen 08-09-2015
OC Notulen 20-04-2015
OC Notulen 10-03-2015